مقالات

 
  
  
  
ارائه مدلی برای سنجش اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت کیفیت سازمانی.pdfارائه مدلی برای سنجش اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت کیفیت سازمانی

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان کرمان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"